Om

Fagutvalget er organisert i følgende verv/komiteer:

Fagutvalget:

Leder: Taran Fjell Naterstad
Økonomiansvarlig: Kim-Erling Bolstad-Larssen
Nestleder: Haakon Monsen
Sekretær: Andreas Trohjell
PR- og Web-ansvarlig: Sverre Hartveit
Ansvarlig for statistikk og aktuarfag: Haakon Monsen
Ansvarlig for ren matematikk: Nora Hobæk Hovland
Ansvarlig for MATEK: Anita Gjesteland
Ansvarlig for internasjonale studenter: Taran Fjell Naterstad
Pi-Happy: Alexander Risheim
RU-representant: Håkon Gimse
RU-vara: Pernille Kiil
Varamedlem: Erlend Raa Vågset

Pi-happy:

Leder: Alexander Risheim
Webansvarlig: Sverre Hartveit

Pi-happy er en underkomité av fagutvalget som har hovedansvaret for å arrangere festligheter og annet morro for matematikkstudenter.  Pi-happy er også et sosialt samlingspunkt, som er åpent hver torsdag.